Čerpadlá

-ponorné
-samo nasávacie čerpadlá
– kalové, drenážne čerpadlá
-obehové čerpadlá
-cirkulačné čerpadlá
-domáce vodárničky
-frekvenčné meniče, tlakové spínače, integrované tlakové jednotky
-manometre
-príslušenstvá

Frekvenčný menič

Pre plynulú reguláciu otáčok jednofázových povrchových a ponorných čerpadiel

Použitie a preferencie:

-ochrana čerpadla a ovládanie povrchových a ponorných jednofázových čerpadiel (230 V)
-regulácia prevádzky čerpadla
-regulácia na konštantný tlak v systéme
-zvyšovanie tlaku v systéme
-zásobovanie vodou
-zavlažovanie a automatické závlahy

-zriadenie domácej vodárne
-ideálne pre komplexné ovládanie rozvodov vody v rodinných domoch (dom aj záhrada)
-ochrana proti chodu na sucho
-plne automatická prevádzka čerpadla
-plná ochrana motora pred poškodením
-mäkký rozbeh čerpadla
-ochrana pred prepätím a podpätím
-ochrana pred prehriatím meniča – pasívny chladič
-tepelno – prúdová ochrana motora

-tepelno – prúdová ochrana motora
-ochrana pred prúdovými špičkami pri rozchodu čerpadla
-ochrana pred prevádzkou do uzavretého výtlaku čerpadla
-úspora elektrickej energie až 40 %
-predĺženie životnosti čerpadla a zlepšenie výkonu
-jednoduché ovládanie
-kontrolný panel informuje o prevádzke čerpadla (či čerpadlo pracuje, či je prítomné napätie, informuje o prípadnej poruche)