TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

aroTHERM plus

Tepelné čerpadlo pre modernizáciu šetrnú ku klíme.

-Technológia orientovaná na budúcnosť s použitím prírodného ekologického chladiva pre menšiu uhlíkovú stopu
Vysoká trieda energetickej účinnosti – úspora až 10 % prevádzkových nákladov
Obzvlášť vhodné pri modernizácii vykurovania s prechodom na obnoviteľné zdroje
-Veľmi tichá prevádzka
Vyvinuté v Nemecku – dôraz na kvalitu a dlhú životnosť
Možnosť štátnych dotácii www.zelenadomacnostiam.sk.

Čo je na technológii tepelného čerpadla také jedinečné?

Tepelné čerpadlo využíva energiu zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody a premieňa ju energiu použiteľnú na vykurovanie.

Aké sú výhody tepelného čerpadla?

Či už plánujete postaviť nový dom od základov alebo modernizovať a rekonštruovať starší dom, tepelné čerpadlo vám pomôže vyriešiť mnohé z aktuálnych otázok: Ako bojovať proti rastúcim nákladom na vykurovanie. Ako znížiť našu závislosť od plynu. A ako obmedziť emisie CO2.

S tepelným čerpadlom budete nezávislí od fosílnych palív. Rastúce ceny fosílnych palív nemajú vplyv na prevádzkové náklady.

Ekologické
Tepelné čerpadlá sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu. Tým, že tepelné čerpadlá využívajú energiu získanú zo vzduchu, zeme alebo vody, produkujú oveľa menej emisií.
-Úsporné
Tepelné čerpadlá získavajú energiu z okolitého prostredia a tým šetria vaše náklady za energie. Až tri štvrtiny energie potrebnej na vykurovanie pochádza z prostredia.
-Komfortné
Tepelné čerpadlá ponúkajú úplný komfort na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Môžu byť tiež kombinované s fotovoltickými systémami.

 

Čo je na technológii tepelného čerpadla také jedinečné?

Tepelné čerpadlo využíva energiu zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody a premieňa ju energiu použiteľnú na vykurovanie.

Aké sú výhody tepelného čerpadla?

Či už plánujete postaviť nový dom od základov alebo modernizovať a rekonštruovať starší dom, tepelné čerpadlo vám pomôže vyriešiť mnohé z aktuálnych otázok: Ako bojovať proti rastúcim nákladom na vykurovanie. Ako znížiť našu závislosť od plynu. A ako obmedziť emisie CO2.

S tepelným čerpadlom budete nezávislí od fosílnych palív. Rastúce ceny fosílnych palív nemajú vplyv na prevádzkové náklady.

PRINCÍP FUNGOVANIAAko tepelné čerpadlá fungujú?

Pri vykurovaní funguje tepelné čerpadlo podobne ako chladnička: zatiľ čo chladnička odoberá teplo z vnútorného priestoru a odvádza ho von, tepelné čerpadlo získava teplo z okolitého prostredia a privádza ho dovnútra do domu.

Tepelné čerpadlo funguje jednoducho tak, že dokáže využiť teplo z okolitého prostredia, konkrétne zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody a pomocou tejto energie vykuruje vašu domácnosť. Tepelné čerpadlo čerpá 75 % energie z prostredia a zvyšných 25 % tvorí elektrická energia potrebná na prevádzku.

Odoberané teplo sa vedie cez systém potrubí s chladivom, ktoré má vždy nižšiu teplotu. Teplo z okolia premení chladivo na paru, ktorá je pomocou kompresorastlačená a tým sa jej teplota ešte zvýši. V kondenzátore sa potom toto teplo odovzdáva do vykurovacieho okruhu vášho domu. Po prechode vykurovacím okruhom sa para dostane do expanznej nádoby. Tu sa znižuje tlak, para sa rozpína, ochladzuje a nakoniec skvapalňuje: chladivo tak môže znovu absorbovať teplo z prostredia.

Nový alebo starý dom – tepelné čerpadlo je vždy dobrou voľbou.

 

RÔZNE TYPY TEPELNÝCH ČERPADIELTepelné čerpadlá podľa zdroja – zem, voda, vzduch

Sme obklopení obnoviteľnou energiou – zo vzduchu, podzemnej vody a zeme. Tepelné čerpadlá umožňujú využívať túto voľne dostupnú energiu a predstavujú účinný a ekologický spôsob, ako zabezpečiť teplo a pohodlie v našich domovoch bez emisií. Existujú tri základné skupiny tepelných čerpadiel podľa zdroja energie: Vzduch, voda a zem. V praxi existujú štyri druhy tepelných čerpadiel, ktoré využívajú tieto tri zdroje tepelnej energie: Tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, Tepelné čerpadlo voda-voda a Tepelné čerpadlo zem-voda.

 

Existujú dva základné typy tepelných čerpadiel využívajúce energiu zo vzduchu:

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda – využíva teplo z okolitého vzduchu a odovzdáva ho do vykurovacej vody.
    Najjednoduchšie riešenie tepelného čerpadla z hľadiska inštalácie aj priestorových požiadaviek.
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – absorbované teplo odovzdáva do priestoru fúkaním teplého vzduchu.
    Vhodné riešenie len v určitých prípadoch. Pre budovy s veľmi nízkou potrebou tepla a dobrým zateplením.